Khaya Mthethwa - Okwehlula Amadoda Kuyabikwa

  • Khaya Mthethwa - Okwehlula Amadoda Kuyabikwa
  • TUT Printing and Painting
  • 2023
  • Acrylic on canvas
  • 38 x 76 cm