Khaya Mthethwa - Ababhemi/Izinsizwa

  • Khaya Mthethwa - Ababhemi/Izinsizwa
  • TUT Printing and Painting
  • 2023
  • Acrylic on canvas
  • 60 x 42 cm